obrada osobnih podataka i
Uvjeti prodaje .

Informacije o obradi osobnih podataka

U skladu s primjenjivim propisima, i to osobito Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Marisha studio d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Trg dr. Žarka Dolinara 18 (dalje u tekstu: Marisha studio) kao voditelj obrade Vas temeljem članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Privola za obradu vaših osobnih podataka

Odabirom „kvačice“ u kontakt obrascima koji se nalazi na web adresi: www.marishastudio.hr dajem privolu društvu Marisha studio da obrađuje moje osobne podatke – ime i e-mail adresu, dostavljenu fotografiju, datum vjenčanja i druge podatke koje pružam prilikom slanja upita (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit koji sam postavio putem kontakt forme. Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Marisha studia zadužene za odgovor na upite posjetitelja web stranice, i to samo u svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će brisati moje osobne podatke protekom 30 dana od dana nakon što zaprimim odgovor na svoj upit. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: marishastudiohr@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: marishastudiohr@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke Marisha studio može obrađivati u svrhu odgovora na vaš upit koji ste nam poslali putem obrasca koji se nalaze na ovim stranicama, zatim u svrhu sklapanja ugovora i nastavka poslovne suradnje, izdavanja računa za pruženu uslugu, zatim rezervacije termina fotografiranja, zatim u svrhu ispunjenja narudžbe ilustracije naručene putem www.marishastudio.hr/trgovina, te u svrhu objave snimljenih fotografija ili video snimaka u portfoliju radova Marisha studija.  

Marisha studio može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

  • Vaše osnovne podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, te snimljene fotografije ili video snimke vašeg lika;
  • Vaše kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela, IP adresa prilikom narudžbe ilustracije na www.marishastudio.hr/shop;
  • Vaše podatke o zdravlju u svrhu provođenja epidemioloških mjera zaštite u skladu s uputama i preporukama Stožera civilne zaštite
  • kao i druge podatke koje pružite Marisha studiju prije ili tijekom komunikacije ili primanja usluge koju vam pružamo na vaš zahtjev.

Pružanje vaših osobnih podataka nužno nam je kako bismo vam mogli: pružiti zatraženu uslugu (primjerice fotografiranje, video snimanje, isporuku stvorenog foto i video materijala, vođenje profila na društvenim mrežama, izradu personalizirane ilustracije, isporuku naručene ilustracije i drugo), zatim kako bismo vas mogli kontaktirati i objaviti rezultat snimljenog materijala u portfoliju naših radova na ovoj web stranici ili foto galeriji Marisha studija koja se nalazi na online platformi flickr.com.  

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati zaposlenici i suradnici Marisha studija, posjetitelji online galerije (Flickr.com) i posjetitelji ove web stranice, i to samo fotografija vašeg lika, ako će one tamo biti objavljene, te naš knjigovodstveni servis. 

Ako ste nas samo kontaktirali putem ove web stranice ili putem naše e-mail adrese (marishastudiohr@gmail.com), te nakon što smo vam odgovorili, nismo nastavili s vama poslovnu suradnju, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon 30 dana od dana odgovora na vaš upit. U ostalim slučajevima, kada smo vam pružili traženu uslugu, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon što proteknu zakonski rokovi za njihovo čuvanje (primjerice Zakon o obveznim odnosima – 5 godina od dana pružene usluge i Zakon o računovodstvu – 12 godina od dana ispostavljanja posljednjeg računa).

Vaša prava

U odnosu na obradu vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;
  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 

Marisha studio će obraditi vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se vašem zahtjevu ne može udovoljiti, Marisha studio vam je dužan dostaviti obrazloženi odgovor.

Kod Marisha studia ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila marishastudiohr@gmail.com ili kontaktom na telefon 099/7947595.

Uvjeti prodaje

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici marishastudio.hr

Ova web stranica u vlasništvu je društva Marisha studio d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Trg dr. Žarka Dolinara 18, OIB: 52711836937 (u nastavku: Marisha studio). Marisha studio d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 070144863. Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti. IBAN: HR4823860021119014492 kod Podravska banka d.d., Koprivnica, Opatička 3. Član uprave: Marija Barišić. Kontakt telefon: 099/7947595.

Marisha studio pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.marishastudio.hr, te putem Facebook i Instagram stranice Marisha studio. Usluga se sastoji od pružanja usluge informacijskog društva.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KUPNJE

Nositelj svih prava na internet domeni www.marishastudio.hr, zatim na Facebook stranici https://web.facebook.com/marishastudio (u nastavku: Facebook stranica) i na Instagram stranici https://www.instagram.com/marisha_studio je Marisha studio. Korištenjem usluge internetske trgovine Marisha studio na domeni www.marishastudio.hr i na Facebook i Instagram stranici Marisha studia, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda – ilustracija putem internetske stranice www.marishastudio.hr i njezinih pridruženih stranica koje se nalaze na toj domeni, te na Facebook i Instagram stranici Marisha studia, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Marisha studia i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internetske trgovine www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studio je društvo Marisha studio d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Trg dr. Žarka Dolinara 18, OIB: 52711836937.

Pod pojmom „proizvod“ u smislu ovih Uvjeta poslovanja i kupnje smatra se ilustracija koja je ispisana na papiru, te uokvirna ili neuokvirena ako tako zahtjeva kupac, te se ovi Uvjeti poslovanja i kupnje odnose samo na kupnju proizvoda.

Proizvodi se izrađuju tek nakon zaprimljene narudžbe kupca, te se oni ne drže na skladištu.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Marisha studio, pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Marisha studio pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio internetske trgovine www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studia, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Marisha studio, pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internetske trgovine Marisha studio u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga internetske trgovine Marisha studio na stranici www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studia odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internetske trgovine Marisha studia na stranici www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studio od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Marisha studio ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranici Marisha studia u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

Marisha studio se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranici Marisha studia, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na internetskoj trgovini www.marishastudio.hr i na Facebook i Instagram stranici Marisha studio su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Marisha studio će nastojati na web stranicama www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranici Marisha studia objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studia.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Marisha studia za sklapanjem Ugovora te korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Marisha studia, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Slanjem upita /ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Marisha studio, u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda – ilustracije putem internetske trgovine www.marishastudio.hr i Facebook i Instagram stranice Marisha studio uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda, te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u internetskoj trgovini www.marishastudio.hr. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.marishastudio.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje na stranici www.marishastudio.hr. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Marisha studia na jedan od sljedećih načina:

– potvrdom Marisha studia narudžbe korisnika

– slanjem narudžbe u inbox Facebook ili Instagram stranice Marisha studio.

Za dodavanje proizvoda u „Košaricu“ nije potrebna registracija, već samo unošenje podataka korisnika/kupca potrebnih za dovršetak narudžbe.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Marisha studia, zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) (NN110/15), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Ako je predmet Ugovora o kupoprodaji roba koja je izrađena po specifikaciji kupca/potrošača ili koja je jasno prilagođena kupcu/potrošaču, tada kupac temeljem odredbe članka 79. st. 1. toč. 3. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora. Dakle, u slučaju kada je ilustracija izrađena prema prethodno dostavljenom predlošku fotografije ili kada je ilustraciji dodan tekst ili neka druga izmjena po zahtjevu kupca, on u tom slučaju nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Marisha studio o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Marisha studio d.o.o. ,Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 18), ili putem e-maila na adresu marishastudiohr@gmail.com  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama www.marishastudio.hr u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Marisha studio bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor na koji ima pravo (iznimka čl. 79. st. 1. toč. 3. Zakona o zaštiti potrošača), izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Marisha studio zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Marisha studio može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Marisha studio d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 18, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Marisha studio, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. 

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Marisha studiu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Marisha studio o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ugovor koji kupac sklapa s Marsiha studio jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom ilustracije te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će pruženi korisniku uz svaki proizvod istaknut na web stranici marishastudio.hr.  Cijena proizvoda, vidljivi su u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku narudžbe ili u košarici pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i sadrže PDV.

Marisha studio tretira odabrane proizvode u košarici kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Marisha studio će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Kupac željene proizvode stavlja u svoju košaricu, te nakon toga potvrđuje narudžbu koju zaprima Marisha studio. Kupac će nakon dovršetka i potvrde narudžbe, na svoju elektroničku poštu koju je upisao tijekom procesa kupnje, zaprimiti potvrdu narudžbe i podatke za plaćanje.

Ako Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Marisha studio slanjem upita putem stranice www.marishastudio.hr ili putem Facebook i Instagram stranice Marisha studio, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.marishastudio.hr i njenim podstranicama i to vezano uz: naziv tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda. Iznimno, kolekcija Black&White ilustracija naručuju se na način da se putem obrasca pošalje upit za narudžbom, te se kupca nakon toga obavještava o mogućnosti izrade njegove narudžbe, te mu se na e-mail adresu šalju podaci o plaćanju putem transakcijskog računa. 

Marisha studio je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Marisha studio prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 8 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu platitelja ili druge osobe ako je kupac tako naznačio prilikom procesa narudžbe.

b) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Marisha studio prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Marisha studia. Novčani primitak na računu Marisha studia vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.

Račun / predračun će kupcu biti dostavljen na e-mail adresu neposredno nakon uspješno realizirane kupovine ili će mu biti dostavljen zajedno s proizvodom.

Ako želite R1 račun, dužni ste nas o tome prethodno obavijestiti slanjem poruke na marishastudiohr@gmail.com. U poruci nam trebate dostaviti podatke o nazivu tvrtke, sjedištu i OIB.

Po zaprimanju uplate, dostavit ćemo vam R1 račun.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i slanjem podataka za plaćanjem. Trošak dostave se iskazuje posebno. Rok isporuke proizvoda, na području cijele Hrvatske je 2-7 dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun Marisha studia. Ako Marisha studio nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, Kupca će se o tome kontaktirati telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i on iznosi 15,00 kn s uključenim PDV-om.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Kupac nema pravo na zamjenu proizvoda ako je on izrađen prema njegovim specifikacijama, odnosno uputama ili je u cijelosti prilagođen njemu.

U slučaju da proizvod nije izrađen prema izričitim specifikacijama ili uputama kupac koji želi proizvod zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Marisha studia putem marishastudiohr@gmail.com. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Marisha studio, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem e-maila ili u pisanom obliku na adresu Marisha studio d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 18 ili putem e-maila marishastudiohr@gmail.com.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti proizvod na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, te je dužan snositi troškove vraćanja robe, u slučaju da roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web stranice marishastudio.hr, te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

Od 15. 2. 2016. na području cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme.

U slučaju ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti ovdje.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Marisha studio se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika i kupaca te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Marisha studio može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Marisha studio nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ukoliko navedeni nisu u domeni Marisha studia. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Marisha studio. Osobni podaci kupaca će se koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga.

Kontaktirajte nas.